Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Voice Within-Christina Aguilera lyrics


DEDICATED TO ALL OF YOU WITH ALL OF MY HEART.STAND UP TO YOUR PROBLEMS AND SEE THE GOOD SITE ..LIFE ISN'T EASY BUT IT GIVES YOU AND HAPPY MOMENTS ,WORTHES  TO TRY. WHEN YOU ARE  FEELING BLUE AND YOU NEED A HAND TO HOLD AND NOONE'S THERE TRUST YOUR ONLY FRIEND ,THE VOICE WITHIN YOURSELF.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου